Kodeks karny 2014 -

Kodeks karny 2014

Ewelina Kopońska
Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-503-7
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2014
Liczba stron: 204
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
6,90 zł
Nasza cena:
3,33 złWybrany format: Ebook  - Ewelina Kopońska w formacie PDF


A A A

Najnowszy kodeks karny (stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. Uwzględniono także zmiany wchodzące w życie 9 lutego 2015 r. oraz 1 lipca 2015 r. W serii dostępne również: Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego.

Spis treści

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej 8

Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa 12

Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej 15

Rozdział IV Kary 18

Rozdział V Środki karne 21

Rozdział VI Zasady wymiaru kary i środków karnych 33

Rozdział VII Powrót do przestępstwa 39

Rozdział VIII Środki związane z poddaniem sprawcy próbie 41

Rozdział IX Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych 52

Rozdział X Środki zabezpieczające 56

Rozdział XI Przedawnienie 60

Rozdział XII Zatarcie skazania 63

Rozdział XIII Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą 64

Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych 69

Rozdział XV Stosunek do ustaw szczególnych 74

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne 74

Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 81

Rozdział XVIII Przestępstwa przeciwko obronności 86

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 90

Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 96

Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 101

Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku 104

Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności 109

Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania 112

Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 113

Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 118

Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej 120

Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 123

Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego 124

Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości 131

Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum 138

Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 140

Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji 147

Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów 151

Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu 153

Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 160

Rozdział XXXVII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 169

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy 171

Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej 178

Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej 180

Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi 183

Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym 184

Rozdział XLIII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby 185

Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu 186

Indeks rzeczowy 188