Modele kursów walutowych -

Modele kursów walutowych

Piotr Wdowiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-048-0
Język: Polski
Data wydania: 2010
Liczba stron: 394
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,00 zł
Nasza cena:
25,00 złWybrany format: Ebook  - Piotr Wdowiński w formacie PDF


A A A

Książka dostarcza wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach modelowania kursów walutowych w ujęciu makroekonomicznym oraz ich wpływie na procesy zachodzące w sferze realnej gospodarki. Szeroko omówiono zagadnienia parytetów siły nabywczej i stóp procentowych oraz podejścia monetarnego do modelowania kursów walutowych. Pokazano również podstawy modelowania kursów realnych w zakresie kursów równowagi. Przedstawiono rolę polityki fiskalnej i pieniężnej w różnych reżimach kursu walutowego na podstawie modeli małej gospodarki otwartej. W warstwie empirycznej przeprowadzono ekonometryczne badania dla kursu złoty/euro z zastosowaniem metod analizy kointegracji. Badania pozwoliły na sformułowanie wniosków dla polityki gospodarczej.