Andriej Amalrik - rosyjski dysydent -

Andriej Amalrik - rosyjski dysydent

Katarzyna Duda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-8013-9
Język: Polski
Data wydania: 25 października 2010
Liczba stron: 353
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
0,00 zł
Nasza cena:
39,00 złWybrany format: Ebook  - Katarzyna Duda w formacie PDF


A A A

Andriej Amalrik – przedstawiciel trzeciej fali emigracji rosyjskiej XX wieku, aktywny uczestnik ruchu dysydenckiego. Jego utwory, choç przetłumaczone na wiele języków świata, nie doczekały się dotychczas pełnego opracowania. Autorka monografii dokonuje zatem próby analizy i interpretacji memuarystyki Amalrika, jego – mieszczących się w ramach teatru absurdu – sztuk scenicznych oraz publicystyki.

Książka Katarzyny Dudy jest dziełem pionierskim, nikt bowiem nie napisał dotąd kompletnej monografii Andrieja Amalrika – niezwykle ważnej postaci kultury rosyjskiej XX wieku. (...) Mamy w monografii wiele znakomitych analiz i interpretacji, bardzo subtelnych i celnych. Autorka z równą swobodą omawia zarówno walory artystyczne tekstów, jak i ich treść.

Z recenzji prof. dra hab. Lucjana Suchanka   


Katarzyna Duda – profesor UJ, dr hab., członek Komisji Kultury Słowian PAU. Pracuje w Katedrze Rosyjskiej Kultury Nowożytnej w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Autorka monografii: Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku (1995), Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa (2001), a także artykułów dotyczących emigracji rosyjskiej XX wieku, kultury rosyjskiej
czasów radzieckich oraz najnowszych tendencji w literaturze i kulturze rosyjskiej.

Spis treści

Wstęp
Wolny człowiek w zniewolonym kraju

Rozdział I Rosyjski teatr absurdu i absurdalna rzeczywistość radziecka
(twórczość dramaturgiczna Andrieja Amalrika)

Rozdział II Koniec Imperium. Profetyczna analiza przyczyn upadku ZSRR.
Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?

Rozdział III Więzienie i zesłanie
Niechciana podróż na Syberię

Rozdział IV Od zniewolenia do wolności wewnętrznej
Notatki dysydenta

Zakończenie
Między radziecką utopią a ułudą Zachodu (publicystyka Andrieja Amalrika)

Bibliografia
Резюме
Summary
Indeks nazwisk