Anioły Codzienności. The Angels of Everyday -

Anioły Codzienności. The Angels of Everyday

Lech Tkaczyk
Wydawnictwo: Astrum
ISBN: 978-83-7277-646-4
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2013
Liczba stron: 73
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
45,00 zł
Nasza cena:
23,00 złWybrany format: Ebook  - Lech Tkaczyk w formacie PDF


A A A

E-book – "Anioły Codzienności. The Angels of Everyday". Seria Poezja.

Wiersze na język angielski przełożyła Elżbieta Frankowska

Prezentowany Państwu dwujęzyczny polsko-angielski tomik poetycki, to zapis „rozmów” autora Lecha Tkaczyka z Aniołami Codzienności, a tak naprawdę z drugim człowiekiem. Bo anioły tutaj, na ziemi, to dla niego po prostu ludzie. Często ludzie wykolejeni, nadwrażliwi, dotknięci przez los, kalekujący jak Garbus w wierszu Leśmiana. W swoich wierszach autor odnosi się też do świata duchowego, do Stwórcy, przywołując owe widzialne i niewidzialne w nas Anioły Codzienności, by zaprotestować, powiedzieć krzywdzie i złu – NIE! Zdarza się, że spierając się ze Stwórcą i opiekunami ludzi – Aniołami Stróżami – karci ich za to, że źle wypełniają narzucone im przez Niebo obowiązki. Wtedy poeta nie przebiera w słowach. Wszak podobnie w życiu codziennym ludzie rozmawiają z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Lech Tkaczyk to poeta dociekliwy i dlatego, jak małe dziecko, pyta swego Stwórcę: Skąd się wzięliśmy? A jeśli już jesteśmy, to dokąd idziemy i co po nas zostanie? Otrzymując odpowiedzi nie zawsze go satysfakcjonujące, nie zgadza się ze swoim Mistrzem,a swoją dezaprobatę wyraża w napisanych wierszach i piosenkach śpiewanych przez artystów scen polskich. Płyty z piosenkami włącza do swoich tomików poetyckich twierdząc, że muzyką żywią się zarówno ludzie, jak i anioły.

Spis treści

Wstęp – ZAMIAST

ANIOŁY CODZIENNOŚCI
aniołowie... /angels
aniołowie... /engel
aniołowie... /aнгелы
aniołowie... /ángeles
aniołowie... /anges
aniołowie... /gli angeli
aniołowie... /angeli
śmierć poety /the death of the poet
Anioły Codziennej Troski /the angels of everyday care
anioły trzy w bzy /angels three in the lilac
z Aniołem Stróżem w zgodzie /in the agreement with Guardian Angel
Tato cóż i Anioł Stróż /Daddy – well – and Guardian Angel
dyskusja /the discussion
białe skrzydła snu... /white wings of the sleep...
zalany marzeniami /drunk with fantasizes
jak zrozumieć... /how to follow…
noce moje nieprzespane.../my nights during I’m not sleeping...
wiem jedno/I know one
spowiadam się... /I confess…
co z aniołami... /what with angels…
za horyzontem /behind the sky-line
po gwiazdach /on stars
podróż /the travel
idę codziennie /I am going every day
i zdarza się... /and it takes place…
marzenia /dreams
sny /dreams
a co z pragnieniem... /and what with the thirst...
kiedy rodzą się poeci /when poets are born
ostrożnie /carefully
to ja budzę /I wake up
dary łaski /gifts of the mercy
moja dezyderata /my desideratum
myśli niepokorne /not humble thoughts
motyl /the butterfly
wchodzę... /I come in…
w ciszy /in the silence
podróż 2 /the travel 2
usilnie upominam /urgently I reprimand
z twarzą zachlapaną... /with the bespattered face...
ograniczoność /the limitations