Historia Włoch -

Historia Włoch

Christopher Duggan
Wydawnictwo: Astrum
ISBN: 978-83-7277-459-0
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2013
Liczba stron: 269
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,00 zł
Nasza cena:
26,00 złWybrany format: Ebook  - Christopher Duggan w formacie PDF


A A A

E-book – "Historia Włoch". Seria: cywilizacje, historia

Książka Historia Włoch Christophera Duggana uzupełniona aneksem o współczesność przez doktor Małgorzatę Jaszczuk-Surmę jest znakomitym, zwięzłym kompendium wiedzy o wydarzeniach jakie miały miejsce na obszarze półwyspu, poczynając od czasów rzymskich do dzisiejszych. Przedmiotem największego zainteresowania autora nie była tylko historia, ale i zagadnienia polityczne. Zaczynając od krótkiej charakterystyki położenia Włoch w Europie, warunków glebowych i klimatycznych, surowców mineralnych i czynników geograficznych, które miały wpływ na losy kraju, Autor wplata tu również analizę kwestii gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Motywem, który w książce służy jako wątek spajający historię tego kraju jest problem budowania jedności narodowej. Wyłonienie się państwa włoskiego w latach 1859-1860 traktować można zarówno jako dzieło przypadku, jak i wynik świadomego planowania. W następstwie tego po zjednoczeniu kolejne rządy Włoch zmuszone były zmierzyć się z problemem zbudowania poczucia wspólnej tożsamości narodowej oraz przywiązania ludności półwyspu do nowego porządku instytucjonalnego, w tym otwarcie na przyjęcie nowych członków wspólnej Europy. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. rozpoczął się nowy rozdział w stosunkach polsko-włoskich. Wyraźnie spotęgował się ruch turystyczny i otworzył się nowy rynek pracy dla Polaków, którzy powoli stają się częścią tej wielokulturowej społeczności i w sposób naturalny przenikają do struktur gospodarczych i kultury włoskiej. Tak więc związki między oboma państwami stają się coraz bardziej dynamiczne, co z kolei podkreśla, że historia Polaków we Włoszech wpisuje się w historię Włoch. Książkę tę czytelnik interesujący się zagadnieniami polityki międzynarodowej i gospodarczej, jak również wyrobiony turysta powinien mieć w swojej bibliotece.

Spis treści

SPIS TREŚCI:

Przedmowa . 7

Wprowadzenie . 9

Rozdział 1. Czynniki geograficzne decydujące o rozbiciu . 17
Słabe punkty ,,długiego półwyspu’’ . 17
Gleba i klimat . 21

Rozdział 2. Rozbicie i konflikty: od czasów rzymskich do epoki Renesansu, lata 400-1494 . 35
Mroki Średniowiecza, lata 400-1000 . 35
Czasy komun miejskich, lata 1000-1300 . 38
Włochy epoki Renesansu, lata 1300-1494 . 44

Rozdział 3. Okres stagnacji i reform, lata 1494-1789 . 55
Era najazdów na Włochy . 55
Rozwój społeczny i gospodarczy w XVI i XVII w. . 58
XVIII wiek: reformy epoki Oświecenia . 66

Rozdział 4. Wyłonienie się kwestii narodowej, lata 1789-1849 . 75
Rewolucja Francuska i jej wpływ . 75
Czasy od Restauracji do rewolucji, lata 1815-1849 . 83

Rozdział 5. Włochy zjednoczone . 97
Cavour i triumf obozu umiarkowanego . 99
Rok 1860 . 105
Nowe państwo . 109

Rozdział 6. Państwo liberalne i kwestia społeczna, 1870-1900 . 115
Zajęcie Rzymu . 115
Włochy w latach 70. XIX w. . 117
Poszukiwanie nowej tożsamości politycznej, lata 1876-1900 . 127

Rozdział 7. Giolitti, I wojna światowa i rozwój faszyzmu . 137
Wzrost gospodarczy i bunt idealistów . 137
Eksperyment polityczny Giolittiego . 143
Włochy i pierwsza wojna światowa . 149
Upadek rządów liberalnych . 153

Rozdział 8. Faszyzm . 161
Przywrócenie porządku, 1922-1925 . 161
Partia i państwo . 165
Gospodarka faszystowska . 168
Wykuwanie faszystowskiego narodu . 174
II wojna światowa i koniec faszyzmu . 180

Rozdział 9. Republika . 189
Ruch oporu, 1943-1945 . 189
Odbudowa państwa, 1945-1948 . 191
Włochy w latach 50 . 200
Od „cudu gospodarczego” do protestów społecznych: Włochy lat 60 . 204
Okres buntów lat 1968-1973 . 211
Recesja, terroryzm i „historyczny kompromis”, lata 1973-1982 . 214
Postscriptum: w kierunku nowej tożsamości? . 223

Aneks. Republika Włoska na przełomie XX i XXI wieku . 231

Aneks. Krótka historia relacji polsko-włoskich . 251

Spis tabel . 257

Spis map . 258

Wybrana bibliografia anglojęzyczna . 259

Aneks. Bibliografia . 267